Audio Analogue AAphono

Liên hệ

Audio Analogue AAphono là sản phẩm mới nhất của dòng PureAA. Cũng giống như bộ khuếch đại AAcento, đây là sản phẩm hoàn toàn phù hợp với triết lý Audio Analogue: thiết kế đơn giản, hiệu suất âm thanh ở mức cao nhất, sự chăm chút kỹ lưỡng trong khâu hoàn thiện cũng như lựa chọn vật liệu và bộ phận, cùng với tính dễ sử dụng vượt trội. AAphono là một đối tác hoàn hảo cho bàn xoay cơ than và hộp mực ở bất kỳ loại và mức chất lượng nào, bằng cách này, mang đến cơ hội lắng nghe âm thanh analog yêu thích của bạn theo cách tốt nhất.
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Audio Analogue AAphono – made in Italia
Bộ tiền khuếch đại AAphono mới là sản phẩm mới nhất của dòng PureAA. Cũng giống như bộ khuếch đại AAcento, đây là sản phẩm hoàn toàn phù hợp với triết lý Audio Analogue: thiết kế đơn giản, hiệu suất âm thanh ở mức cao nhất, sự chăm chút kỹ lưỡng trong khâu hoàn thiện cũng như lựa chọn vật liệu và bộ phận, cùng với tính dễ sử dụng vượt trội. AAphono là một đối tác hoàn hảo cho bàn xoay cơ than và hộp mực ở bất kỳ loại và mức chất lượng nào, bằng cách này, mang đến cơ hội lắng nghe âm thanh analog yêu thích của bạn theo cách tốt nhất.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào. Thêm đánh giá