0989-377-129
info@cuong.audio
 

Công ty TNHH Cường Audio
Điện thoại: 0989-377-129
email: info@cuong.audio
Facebook/Cường Audio

 

Cường.Audio Long Biên
Số 20D, ngõ 135, phố Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
(gần trụ sở công an phường Bồ Đề)

Cường.Audio Hoàn Kiếm
Số 8, phố Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội