0989-377-129
info@cuong.audio
 
 • -20%
  6,250 $ 5,000 $
  117,000,000 VNĐ

  Dây Loa Ansuz Speakz A2 (3m )

  6,250 $ 5,000 $
  117,000,000 VNĐ
  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

   

 • -20%
  12,500 $ 10,000 $
  234,000,000 VNĐ

  Dây Loa Ansuz Speakz C2 (3m )

  12,500 $ 10,000 $
  234,000,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  25,250 $ 20,200 $
  472,680,000 VNĐ

  Dây Loa Ansuz Speakz D2 (3m )

  25,250 $ 20,200 $
  472,680,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  35,200 $ 28,160 $
  658,944,000 VNĐ

  Dây Loa Ansuz Speakz DTC (3m )

  35,200 $ 28,160 $
  658,944,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  3,900 $ 3,120 $
  73,008,000 VNĐ

  Dây Loa Ansuz Speakz P2 (3m )

  3,900 $ 3,120 $
  73,008,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  2,100 $ 1,680 $
  39,312,000 VNĐ

  Dây Loa Ansuz Speakz X (3m )

  2,100 $ 1,680 $
  39,312,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper