0989-377-129
info@cuong.audio
 
 • -20%
  3,500 $ 2,800 $
  65,520,000 VNĐ

  Dây Nguồn Ansuz Mainz A2 (2m )

  3,500 $ 2,800 $
  65,520,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  6,450 $ 5,160 $
  120,744,000 VNĐ

  Dây Nguồn Ansuz Mainz C2 (2m )

  6,450 $ 5,160 $
  120,744,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  17,500 $ 14,000 $
  327,600,000 VNĐ

  Dây Nguồn Ansuz Mainz D2 (2m )

  17,500 $ 14,000 $
  327,600,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  22,000 $ 17,600 $
  411,840,000 VNĐ

  Dây Nguồn Ansuz Mainz DTC (2m )

  22,000 $ 17,600 $
  411,840,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  2,150 $ 1,720 $
  40,248,000 VNĐ

  Dây Nguồn Ansuz Mainz P2 (2m )

  2,150 $ 1,720 $
  40,248,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper

 • -20%
  1,000 $ 800 $
  18,720,000 VNĐ

  Dây nguồn Ansuz Mainz X (2m )

  1,000 $ 800 $
  18,720,000 VNĐ

  Dây dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng nghe. Ansuz Acoustics có tới 6 dòng dây khác nhau bao gồm X- level, P- level, A- level, C- level, D- level và dòng dây đầu bảng D- TC, với đầy đủ chủng loại từ dây điện nguồn, dây loa, dây tín hiệu, dây digital, jumper