• Liên hệ

  BỘ GIẢI MÃ CH PRECISION C1 MONO D/A CONTROLLER

  Liên hệ

  C1 Mono là một hệ thống gồm 3 thiết bị, tận dụng nền tảng từ công nghệ của bản C1 gốc, C1 Mono tách các quá trình xử lý digital & analog ra thành các quá trình riêng biệt. Với những bộ khung vỏ và phần nguồn được tách rời cho phép C1 Mono nâng cao khả năng trình diễn & tái tạo ra thứ âm thanh hoàn hảo hơn.

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology DAC

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology DAC hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây.

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology DAC V

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology DAC V hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây.

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology Discrete DAC

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology Discrete DAC hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây.

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology Premier DAC

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology Premier DAC hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây.

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology Reference DAC

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology Reference DAC hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology Select DAC

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology Select DAC hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây.

 • Liên hệ

  Bộ giải mã MSB Technology Theater Master

  Liên hệ

  Sản phẩm bộ giải mã MSB Technology Theater Master hiện đã có mặt tại Việt Nam. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu luôn được Audiophile chào đón trong những năm gần đây.

 • Liên hệ

  Đầu phát Network Player Primare NP30

  Liên hệ

  The NP30 Network Player adapts any high quality music system for audiophile streaming, internet radio and gapless audio playback, through integration with UPnP devices such as PC/Mac/NAS iPod®, iPad®, iPhone® or USB thumb drive. It’s a genuine 24/192 DAC including 3x optical, 1x SP/DIF, USB-A, USB-B, WLAN, LAN inputs (incorporating an asynchronous master clock for low jitter), and XLR, RCA, Digital (192 kHz), IRout, TRIGout outputs. A high quality aptX Bluetooth upgrade is available for the NP30 (see NP30 Design Brief in Downloads or view the product in the ‘Streamers’ section).